Sehingga RM100 untuk setiap Pemilik Penjagaan yang anda rujuk!*

Jemput keluarga untuk berhati-hati dengan Homage dan diberi ganjaran!

Rujuk Pemilik Penjagaan

Kenali seseorang yang memerlukan perkhidmatan penjagaan rumah atau kejururawatan?

Berikut adalah bagaimana anda boleh memainkan peranan untuk menghulurkan bantuan!

Rujuk Penerima Penjagaan baru untuk mendapatkan penjagaan dengan kami dalam keselesaan rumah mereka sendiri dan menerima RM100 untuk setiap rujukan yang berjaya! #KitaJagaKita

Bagaimana ia berfungsi?

 1. Sebarkan berita tentang Homage kepada seseorang yang mungkin memerlukan perkhidmatan penjagaan rumah, kejururawatan atau pemulihan.
 2. Sekiranya mereka berminat, masukkan butiran hubungan mereka dalam borang agar pasukan kami dapat menghubungi mereka.
 3. Pasukan Homage akan berhubung dengan keluarga untuk menawarkan pelan penjagaan yang paling sesuai untuk memenuhi pilihan dan keperluan keluarga.
 4. Bonus Rujukan RM100 akan diberikan setelah selesai Penilaian Penjagaan CO dan lawatan pertama dengan Homage; RM50 pertama akan dikreditkan kepada anda apabila Penerima Penjagaan melengkapkan Penilaian Penjagaan Orang (IPCA), baki RM50 akan diberikan setelah selesai lawatan pertama Pemilik Penjagaan dengan Homage.
 5. Tiada had kepada bilangan rujukan. Semakin banyak anda merujuk, semakin banyak yang anda perolehi!

Terma dan Syarat

 • Ini hanya sah untuk rujukan Pemilik Penjagaan baru sahaja.
 • Status Care Pro perlu diaktifkan (diambil sekurang-kurangnya 1 lawatan dengan kami).
 • Homage berhak untuk menentukan situasi salah laku atau penyalahgunaan di mana ganjaran tidak akan dikeluarkan pada bila-bila masa.
 • Homage berhak untuk meminda atau membatalkan program pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlaknya. Jika tiada bidang kuasa undang-undang yang sebaliknya terpakai, undang-undang Malaysia akan mentadbir program rujukan ini.
 • Dengan menyertai Program Rujukan Pemilik Penjagaan, anda bersetuju untuk membaca dan memahami terma dan syarat ini.

Perujuk - Profesional Penjagaan Sedia Ada

 • Rujukan hanya berjaya apabila anda mengisi butiran Pemilik Penjagaan dalam borang ini dan mereka melengkapkan lawatan pertama mereka dengan kami.
 • Care Pro akan menerima sejumlah RM100 selepas selesai lawatan pertama IPCA dan Pemilik Penjagaan dengan Homage.
 • Sekiranya Pemilik Penjagaan memilih Penilaian Penjagaan Telefon (PCA) dan bukannya Penilaian Penjagaan Secara Peribadi (IPCA) dan tidak meneruskan lawatan pertama mereka dengan Homage, bonus rujukan akan dibatalkan.

Dirujuk – Pemilik Penjagaan Baru

 • Program Rujukan ini hanya layak untuk Pemilik Penjagaan yang tidak pernah mendapat lawatan penjagaan dengan Homage sebelum ini dan belum dirujuk oleh mana-mana Profesional Penjagaan Homage sebelum ini.